<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <23/03/58>
442_290_P 230358.jpg (453 KB.)บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง ประจำปี พ.ศ.2558 <04/03/58>
446_298_040358.jpg (476 KB.)
446_299_040358_1.jpg (172 KB.)ประชาสัมพันธ์ ขยะและการจัดการขยะ <02/03/58>
ประชาสัมพันธ์สภาเทศบาล เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล <25/02/58>

สมัยสามัญ ประจำปี 2558 จำนวน 4 สมัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง <23/02/58>
เชิญชวน <18/02/58>

ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง ประจำปี พ.ศ.2558. <18/02/58>
448_302_180258.jpg (449 KB.)
448_303_180258_1.jpg (162 KB.)ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ผู้ด้อยโอกาส <23/01/58>
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 <23/01/58>
maehoingoen 461_304_1 2558.pdf (45 KB.)สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุและคนพิการ <05/01/58>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน