ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดช่วงเวลาห้ามเผา

  • 6 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 162 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเผาในที่โล่งทุกชนิดก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรป่าไม้ และทำให้ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน / ตำบล / อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นระยะเวลา 75 วัน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศ1 200 KB. 66
2 ประกาศ2 136 KB. 72

แชร์หน้านี้: