ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ประวัติความเป็นมา : เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่านตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓        


วิสัยทัศน์ของตำบล : ตำบลแม่ฮ้อยเงิน เป็นตำบลที่มีการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องบนรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำขวัญของตำบล : กระเทียมหอมหัวใหญ่         ผลแตงไทยฉ่ำหวาน'

                                 งานจักสานท้องถิ่น              ชมถิ่นวัดพัฒนา
 

ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้ง  
      เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตั้งอยู่ เลขที่ 247 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ ในทางทิศใต้ของอำเภอดอยสะเก็ด  ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 28 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที (เดินทางจากตำบล)  จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 5,600 ไร่  พิกัด : X 0515417  Y 2079166
อาณาเขต   :
           ทิศเหนือ ติดกับ  ตำบลป่าป้อง  , ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
           ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด , ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
           ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
           ทิศตะวันตก ติดกับ  ตำบลสง่าบ้าน , ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด
 

เนื้อที่
เนื้อที่โดยประมาณ  9.00  ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
       พื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.25 ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นที่ราบลุ่ม ที่นา เหมาะสำหรับอาชีพเกษตรกรรม  เป็นพื้นน้ำ 42 ไร่ (ร้อยละ 0.75 ของพื้นที่ทั้งหมด) และเป็นที่อยู่อาศัย มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่าน น้ำไม่ท่วมขัง 

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ทั้ง 6 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้
หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงโตน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแฝก     
หมู่ที่ 6 บ้านม่วงโตนใต้

                                             *********************

แชร์ให้เพื่อน: