ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


structureฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ 087-357-9987

นายวิทยา ตาจันทร์ดี

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ 089-429-9103

นายมิตร สลิดชุ่ม

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ 094-749-9734

นายสม เขื่อนแก้ว

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ 097-351-7842

นางสาวรุ่งทิวา นำติดแก้ว

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ 062-035-4046


แชร์ให้เพื่อน: