<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ *053-965421*>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2562 <10/09/62>

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับ อำเภอดอยสะเก็ด

จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2562

โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอดอยสะเก็ด และหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานต่างๆภายในอำเภอดอยสะเก็ดออกหน่วยบริการให้แก่พี่น้องประชาชน

การแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ

การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส

ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมต้อนรับ ดร. กล้า สมตระกูล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะ มาประเมินติดตามการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยบวร( บ้าน:วัด:โรงเรียน ) <03/09/62>

วัน อังคาร ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

มอบหมายให้นางกาญจนา ตากองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ร่วมต้อนรับ ดร. กล้า สมตระกูล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะ มาประเมินติดตามการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยบวร( บ้าน:วัด:โรงเรียน )

ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่"ธรรมะสอนหนู" <03/09/62>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินและโรงเรียนเทศบาลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับทางวัดแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการ"ธรรมะสอนหนู" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกฝนสมาธิ และเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยใช้หลักของธรรม จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562ออกพ่นยายุง ในบริเวณโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <30/08/62>

วัน ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ออกพ่นยายุง ในบริเวณโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝนงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียนอายุการทำงาน คุณครู กิตติพร จันทร์เป็งวัน <30/08/62>

วัน ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียนอายุการทำงาน ชองคุณครู กิตติพร จันทร์เป็งวัน (ครูสุข) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน บ้านสันทราย หมู่ที่ 3
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน