<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

ร่วมฟังธรรม ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน <15/08/62>

โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมผู้นำชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมฟังธรรม ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 2 ตามโครงการส่งเสิรมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-29 สิงหาคมร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด <12/08/62>

วัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
นำโดย นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562
ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่กิจกรรมวันแม่ 2562 <12/08/62>

วัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น.
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562
โดยกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร เพื่อน้ำไปถวายให้กับสามเณร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562 <08/08/62>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดยได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและรับฟังการบรรยายธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยจะเวียนไปแต่ละวัด ภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน เร่ิม ณ วัดหิรัญญาวาส (แม่ฮ้อยเงินเหนือ) เป็นที่แรกขุดลอกลำเหมือง62 <07/08/62>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โดยนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลและดำเนินการขุดลอกลำเหมือง ตามเส้นทางน้ำไหลผ่านต่างๆภายในตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน