ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


ประกาศ/คำสั่ง/แนวทางปฏิบัติ

ประกาศ/คำสั่ง/แนวทางปฏิบัติ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทางทุจริต 119 KB. 187
2 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 106 KB. 146
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 142 KB. 136
4 ประกาศสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 89 KB. 5,492
5 ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 113 KB. 76
6 มาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 94 KB. 73
7 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 126 KB. 89
8 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 106 KB. 86
9 ข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 119 KB. 75
10 คู่มือประมวลจริยธรรม 493 KB. 83
11 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 942 KB. 91
12 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 1.19 MB. 80
13 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 1.12 MB. 79
14 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 95 KB. 77
15 แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Do\'s & Don\'ts 402 KB. 95
16 คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 250 KB. 17
17 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2567 93 KB. 16
18 ์No Gift Policy 2024 60 KB. 15

แชร์ให้เพื่อน: