ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


การใช้จ่ายงบประมาณ

เลือกหัวข้อย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 15.64 MB. 5
2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 15.36 MB. 6

แชร์ให้เพื่อน: