ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

msgสายตรงนายก


การใช้จ่ายงบประมาณ

เลือกหัวข้อย่อย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 กองคลัง 364 KB. 25
2 สำนักปลัดเทศบาล 85 KB. 18
3 กองช่าง 361 KB. 13
4 แผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษา 172 KB. 17

แชร์ให้เพื่อน: