ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

msgสายตรงนายก


การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 478 KB. 28
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 268 KB. 14

แชร์ให้เพื่อน: