ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เลือกหัวข้อย่อย

ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 84 KB. 24

แชร์ให้เพื่อน: