ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

msgสายตรงนายก


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เลือกหัวข้อย่อย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 57 KB. 13

แชร์ให้เพื่อน: