ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


โนโยบายผู้บริหาร

เลือกหัวข้อย่อย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 30 KB. 188

แชร์ให้เพื่อน: