ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นางกิตอนงค์ ทองพฤกษ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางกิตอนงค์ ทองพฤกษ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

msgสายตรงนายก


markerติดต่อเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502000

เบอร์โทรศัพท์: 053-965421

อีเมล: info.mhng@maehoingoen.go.th

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน