ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

msgสายตรงนายก


การให้บริการ

เลือกหัวข้อย่อย

คู่มือสำหรับประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 148 KB. 13
2 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 147 KB. 20
3 การรับชำระภาษีป้าย 124 KB. 18

แชร์ให้เพื่อน: