ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นางกิตอนงค์ ทองพฤกษ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางกิตอนงค์ ทองพฤกษ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

msgสายตรงนายก


ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติ

-

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

เขต 1

เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: