ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสามแก้ว ดาวเวียงกัน

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นายทับ ดอกจันทรา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางมุกดา ดวงสม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

เขต 1

นายสามแก้ว ดาวเวียงกัน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 1

นายจำเริญ เดชปันเทียน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 1

นายสนั่น ดาวเวียงกัน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 1

นายนพพร ยิ่งกันทา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 1

นางมุกดา ดวงสม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 1

นายธีรพันธ์ จันต๊ะหล้า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 1

เขต 2

นายนิคม กิจสุภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2

นายสุทัศน์ ดวงจันทร์คำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2

นายทับ ดอกจันทรา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2

ร.ต.เฉลิม คำสายใย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2

นายสง่า เดชคุณมาก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2

-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: