ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นางกิตอนงค์ ทองพฤกษ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางกิตอนงค์ ทองพฤกษ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

hornข่าวประชาสัมพันธ์

youtubeวิดีโอประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

hornประกาศเทศบาล

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ