<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
สินค้า OTOP
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
01457 IP:178.137.85.45 dhgglombzhz 0/0 25/03/62
01456 IP:178.159.37.93 where can i buy cialis nsduritoBtjceaNop 0/0 25/03/62
01455 IP:178.137.85.45 dc#ghennick[VRH,5,5]isk 0/0 25/03/62
01454 IP:46.118.127.109 my canadian pharmacy hwdfordedyvfl 0/1 24/03/62
01453 IP:46.118.127.109 online canadian pharmacy bsfInpunkohh 0/1 24/03/62
01452 IP:178.137.85.45 afbfglombdvk 0/1 22/03/62
01451 IP:178.137.85.45 sgfcglombmpu 0/1 22/03/62
01450 IP:46.119.127.157 buy cialis online reddit jgfharbigys 0/1 22/03/62
01449 IP:46.119.127.157 online pharmacy gcjwreryxu 0/0 22/03/62
01448 IP:178.159.37.93 generic viagra canada ffsfnuritoBtjceaNon 0/1 20/03/62
01447 IP:178.159.37.39 online pharmacy canada najvRerymeriyex 0/2 20/03/62
01446 IP:178.159.37.97 online canadian pharmacy gdGauppysfy 0/3 20/03/62
01445 IP:178.137.85.45 sbfglombkxd 0/2 19/03/62
01444 IP:178.137.85.45 rhfglombtmi 0/2 19/03/62
01443 IP:46.119.127.157 how many carbs can you have on the keto diet ... 0/2 19/03/62
01442 IP:46.119.127.157 corn keto diet hgcjwreryca 0/2 19/03/62
01441 IP:46.118.127.109 good snacks for keto diet jtvfordedydmp 0/2 18/03/62
01440 IP:178.159.37.97 hallmark online casino jsfyImalvalikbs 0/4 15/03/62
01439 IP:178.159.37.93 free casino games ffbsuritoBtjceaNoz 0/5 15/03/62
01438 IP:178.159.37.39 casino real money najRerymeriojl 0/4 15/03/62
หน้า:  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน