<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

โครงการอบรมป้องกันผู้สูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อมด้วยธรรมะ <03/07/62>

วัน พุธ ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ 2562
นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นายธเนษฐ กิจสุภา รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กล่าวเปิดโครงการอบรมป้องกันผู้สูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อมด้วยธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คูคลอง <03/06/62>

วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายนพ.ศ. 2562 เวลา10.00 น.
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดยนายวศินชัย เตชะนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ฮ้อยเงินและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช2562 ณ ลำน้ำแม่โป่ง บ้านหล่ายหน้าหมู่ที่2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ประจำปี 2562 <18/05/62>

วัน เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำโดยนายวศินชัย เตชะนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมงานพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ เพื่อสรงองค์พระเจดีย์พระเกศาธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชาและงานประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุและประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประมวลภาพ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 <13/01/61>

เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และเด็กๆในเขตตำบลแม่ฮ้อยเงินและต่างตำบลมาเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเข้าร่วมงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด 2560 <17/02/60>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน