ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินครั้งแรก

  • 10 พฤษภาคม 2564
  • อ่าน 142 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ผลการเลือกมีดังนี้
1. นายสามแก้ว ดาวเวียงกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
2. นายนิคม กิจสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
3. นายสุทัศน์ ดวงจันทร์คำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 3 ท่าน คือ
1. นายจำเริญ เดชปันเทียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 1
2. นายทับ ดอกจันทรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2
3. ร.ต.เฉลิม คำสายใย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขต 2

แชร์หน้านี้: