ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นายสว่าง ตาแสงร้อย

  • 14 พฤษภาคม 2564
  • อ่าน 207 ครั้ง

 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นายสว่าง ตาแสงร้อย ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการในเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ต่อ สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

แชร์หน้านี้: