ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นายสว่าง ตาแสงร้อย

  • 14 พฤษภาคม 2564
  • อ่าน 99 ครั้ง

 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นายสว่าง ตาแสงร้อย ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการในเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ต่อ สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

แชร์หน้านี้: