<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

วัน เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 <05/12/58>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2558 โดยมีผู้แทนชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad <05/12/58>

น เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อนจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad ร่วมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมี ข้าราชการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภายในตำบลแม่ฮ้อยเงินและประชาชน ร่วมปั่นเพื่อพ่อในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่สืบสานประเพณียี่เป็งรำลึกตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปี 2558 <25/11/58>

วัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สืบสานประเพณียี่เป็งรำลึกตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปี 2558 "สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณียี่เป็ง" โดยประธานในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ ร่วมเปิดงานยี่เป็งตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปี 2558 ณ บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <25/11/58>

งานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน วัน พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด นายวิจิตร หลังสัน ประธานในพิธี พร้อมทั้งท่านสจ. สุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านและ ผู้เแทนส่วนราชการ เข้าร่วมงานเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมทำบุญเปิดอาคารในครั้งนี้ ณ บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วันปิยมหาราช ประจำปี 2558 <23/10/58>

วัน ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน