<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

ประมวลภาพ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 <13/01/61>

เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และเด็กๆในเขตตำบลแม่ฮ้อยเงินและต่างตำบลมาเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเข้าร่วมงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด 2560 <17/02/60>
วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 <20/01/60>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดงานพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 <13/01/60>

ภาพกิจกรรม บรรยากาศ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน มีทั้งภาพความสุข และกิจกรรมนันทนาการ สร้างความประทับใจให้แก่เด็กๆในปีนี้ค่ะกิจกรรมปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "รวมพลังแห่งความภักดี" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ <22/11/59>

วัน อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559
นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "รวมพลังแห่งความภักดี" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน