ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2565

  • 20 กรกฎาคม 2564
  • อ่าน 78 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงต้องใช่้เวที ประชาคม ในการเห็นชอบโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน

แชร์หน้านี้: