ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

  • 6 ธันวาคม 2565
  • อ่าน 203 ครั้ง

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และะได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในตำแหน่งต่างๆ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับจนถึงคะแนนต่ำสุด ตามเกณฑ์การให้คะแนนตามภาคผนวก ก และ ข บัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 2.25 MB. 92

แชร์หน้านี้: