ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร

  • 28 พฤศจิกายน 2565
  • อ่าน 170 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อฃถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างใหม่ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 1.48 MB. 97

แชร์หน้านี้: