<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เชิญร่วมงานวันเด็ก <08/01/59>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอเชิญชวนทุกท่านพาบุตรหลานของท่านร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 1 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
ภายในงานท่านจะได้ชมการแสดงจากเด็กและเยาวชนในตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กิจกรรมนันทนาการ
ฐานกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน
และกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
สำหรับภายในงานน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของขวัญและของรางวัลแจกอีกมากมาย
และอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กกันเยอะๆนะค่ะ !!!
"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต "ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2560 <01/01/59>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <30/12/58>
440_288_301258.pdf (201 KB.)ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 <25/11/58>
463_306_4 2558.pdf (45 KB.)เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยที่ 4 <25/11/58>
433_287_สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558.pdf (47 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน