ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

การทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

  • 15 มกราคม 2566
  • อ่าน 143 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน) เข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 โดยสามารถเข้าทำแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง      30 มิถุนายน 2566


แชร์หน้านี้: