<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ <16/08/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 334_244_11.pdf (78 KB.)ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ <30/07/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 333_243_33.pdf (92 KB.)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ <26/06/56>
330_242_(22).pdf (112 KB.)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ <04/06/56>
326_241_(11).pdf (116 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน <22/03/56>
สอบราคา 318_239_maehoingoen 220356.pdf (80 KB.)ประกาศ เรื่องประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 พร้อมอุปกรณ์สนามเ็ด็กเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกาย <21/01/56>
314_237_maehoingoen_210156.pdf (98 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถุงบรรจุขยะพลาสติกสีดำ <29/10/55>
308_235_S_maehoingoen_291155.pdf (28 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <29/10/55>
307_234_K_maehoingoen_291055.pdf (32 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ พร้อมลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย สถานที่ก่อสร้าง สุสานบ้านสันทราย หมู่ที่ 3 <30/08/55>
301_231_maehoingoen_m3.pdf (32 KB.)เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <23/07/55>
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 299_229_maehoingoen_230755.pdf (38 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน