<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
สินค้า OTOP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) <15/10/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 370_257_15102557.pdf (194 KB.)ประกาศสอบราคาซื้อ <28/02/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 343_255_28022557.pdf (84 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <11/02/57>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 342_254_11022557.pdf (96 KB.)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการและประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ <08/11/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 340_251_08112556.pdf (83 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 340_252_08112556(2).pdf (77 KB.)ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ <20/09/56>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 337_250_20092556.pdf (83 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10  


 
 
Copyright 2006-2018 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน