ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 11 กันยายน 2566
  • อ่าน 132 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้กำหนดราคากลางไว้ที่ ๖๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือกำหนดราคากลางไว้ที่ตันละ ๑,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  การเบิกจ่ายเงินจ่ายตามน้ำหนักขยะที่นำไปกำจัดจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินเดือนละ ๓๕ ตัน และได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ ๖๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗          จำนวน           โครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดด้านล่าง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกวดราคาจ้างขน และกำจัดขยะมูลฝอย 2.96 MB. 46

แชร์หน้านี้: