<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ *053-965421*>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

ร่วมฟังเทศน์ ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน <25/08/57>

วัน อาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน คณะผู้บริหาร สภาชิกสภาฯ และท่านปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เข้าร่วมฟังเทศน์ พร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั้งในตำบลและที่อยู่ใกล้เคียง ณ วัดแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ 2 โดยมีท่านพระมหาสมปอง ตาลบุตโตพระนักเทศน์ชื่อดังมาบรรยายธรรม ในโครงการ"สมานฉันท์ ร้อยใจไทย ประชาชื่นใจ หมู่บ้านรักษาศีล 5"อบรมบรรเทาสาธารณะภัยทางน้ำ <13/08/57>

วันนี้เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจัดอบรมเกี่ยวกับ การป้องและบรรเทาสาธารณะภัยทางน้ำ ให้กับ อปพร.และชรบ. ประจำตำบลแม่ฮ้อยเงิน ทั้ง 6 หมู่บ้าน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <13/08/57>

วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00น. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ตัวแทนจากกลุ่มอสม. คุณหมอจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คณะครูนักเรียนรวมทั้งท่านแม่ชี จากสำนักปฏิบัตธรรมสันยโตและอีกหลายหน่วยงาน ได้มาร่วมวางพานพุ่มและถวายพระพร พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร"แม่ดีเด่น"ให้แก่คุณแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง 6 หมู่บ้านขุดลอกแตเหมืองง่า <07/08/57>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ขุดลอกลำเหมือง (แตเหมืองง่า) ในวันที่ 6 ส.ค. 57 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ำภายในตำบล โดยขุดลอกดินและขยะตรงหน้าแตให้น้ำไหลสะดวกเพื่อใช้ในการเกษตรได้อย่างทั่วถึงเปิดโครงการทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง <30/07/57>

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน นายวศินชัย เตชะ เป็นประธานในการเปิดโครงการทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง และการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลร่วมกับอสม.หมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงโตนเหนือ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน