<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ *053-965421*>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

ร่วมงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2558 <23/02/58>

วัน ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมเดินขบวนและร่วมเปิดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วันเด็ก 2558 <21/01/58>
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ ๘๗ พรรษา <17/12/57>

วัน ศุกร์ ที่ ๕ ธันวนคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพีธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๗ พรรษา โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งได้มีข้าราชการพนักงาน ข้าราชการครู ตำรวจ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลแม่ฮ้อยเงินเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานบ้านหล่ายหน้าถึงหน้าฝาย <24/11/57>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำแม่โป่งในเขตตำบลแม่ฮ้อยเงินรวมถึงบริเวณสะพานบ้านหล่ายหน้าเพื่อสร้างเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557 โอกาศนี้ขอขอบคุณท่านนายกบุญเลิศ นายก อบจ., ท่าน สจ.สุรศักดิ์ สจ.อ.ดอยสะเก็ด ที่ให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ ให้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี..ภาพกิจกรรม และบรรยากาศการจัดงานประเพณียี่เป็ง ภายในตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปี พ.ศ. 2558 <11/11/57>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน