<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ *053-965421*>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
กิจกรรม
 

   

ภาพบรรยากาศ ในการตัดสินการแข่งขันประกวดกระทง <06/11/57>

ผลการประกวดกระทงรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้หมู่ที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ บ้านแม่ฮ้อยเงินหมู่ที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 ได้แก่ บ้านหนองแฝกหมู่ที่ 5
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ในการนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินได้มอบรางวัลและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดกระทง ทั้ง 6 ทีมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน <16/10/57>

วันนี้ เวลา 9.00 น.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดงาน "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม" พร้อมทั้ง "โครงการเทศบาลพบประชาชน" ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน โดยมีท่าน นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ดให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร่วมให้บริการประชาชนอย่างมากมาย โดยภายในงานมีประชาชนเข้าร่วมใช้บริการอย่างคึกคัก..ทำบุญตักบาตร ณ วัดสันทราย <23/09/57>

เช้าวันนี้เวลา 6.30 น. นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรกับพี่น้อง ประชาชนบ้านสันทราย ณ วัด ศรีทรายมูล เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษาเยี่ยมชมงาน ล้านนาเอ็กซ์โปร <23/09/57>

วัน เสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยมีคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วน ได้เยี่ยมชมงาน ล้านนาเอ็กซ์โปร (LANNA EXPO 2014) ของผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาล้านนา สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานกับการแสดงบนเวทีศูนย์ดำรงธรรมตำบลแม่ฮ้อยเงิน <08/09/57>

วันนี้ เวลา 09.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมตำบลแม่ฮ้อยเงินร่วมกับกลุ่มเครือข่ายแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ เขตเชียงใหม่ตอนกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มร้านค้าชุมชนหมู่ที่ 2 ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน