<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่ฮ้อยเงินและตำบลใกล้เคียง ร่วมงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปี 2562 <02/08/62>

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่ฮ้อยเงินและตำบลใกล้เคียง
ร่วมงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปี 2562
&#10145;ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ วัดศรีทรายมูล บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 เริ่มลงทะเบียนในเวลา 19.30 น.
&#10145;โดยพระนักเทศน์ พระอาจารย์ ศักดา สุทธฺโร จากจังหวัดตราด
&#10145;ภายในงานจะมีการจับหางบัตรเพื่อลุ้นรางวัลมากมาย และการมอบเกียรติบัตรพ่อดีศรีตำบล และแม่ดีศรีตำบล
&#10145;ในนามเทศบาลขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในตำบลแม่ฮ้อยเงินและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมฟังธรรมมะ ในหัวข้อ "มรรคพุทธวิถี สามัคคี บวร" ในวันเสาร์ ที่3 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 1ทุ่มครึ่ง เป็นต้นไปวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <28/07/62>

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ทรงเจริญพระชนมพรรษ ๖๗ พรรษา

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
พระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และ ประชาชนตำบลแม่ฮ้อยเงินประกาศการชำระภาษีประจำปี 2561 <24/06/62>

ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2561
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร 053-965421 ต่อ 24 โทรสาร 053-965421
www.maehoingoen.go.th512_397_ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2561.pdf (75 KB.)การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 <25/04/62>

เชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 <10/03/62>

ขอเชิญชวนพี่น้องในตำบลแม่ฮ้อยเงินไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.- 17.00 น.ณ.หน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านของท่าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 ณ.ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 2 ณ วัดแม่ร้อยเงินใต้
หมูที่ 3 ณ ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 4 ณ รร.บ้านม่วงโตน
หมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 <05/03/62>

เชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒ <15/01/62>

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒ 569_448_1.pdf (325 KB.)การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <13/01/62>

เชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <16/11/61>
511_389_33333.docx (1.43 MB.)เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (การสัมภาษณ์) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ <12/11/61>
510_388_nui..1.docx (1.94 MB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน