ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย

  • 26 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 104 ครั้ง

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

___________________________

ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566

เนื่องจาก ผู้เสนอราคายื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถพิจารณาได้ เพื่อประโยชน์ของรัฐ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจึงยกเลิกประกาศดังกล่าว และทำการประกาศใหม่อีกครั้งในลำดับต่อไป

ประกาศ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศยกเลิก 224 KB. 28

แชร์หน้านี้: