ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อเสียงความรู้ด้านกฎหมาย

  • 21 ตุลาคม 2564
  • อ่าน 111 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายด้านการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้โทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม

สำนักงานกิจการยุติธรรมได้จัดทำสื่อเสียงความรู้กฏหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้กฏหมายและกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง

QR Code สื่อประชาสัมพันธ์

แชร์หน้านี้: