ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)

  • 30 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 189 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ดังต่อไปนี้
    พนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-956421 ในวันและเวลาราชการ

แชร์หน้านี้: