ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563

  • 1 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 56 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน) เข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2563 โดยสามารถเข้าทำแบบวัดการรับรู้ฯ

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 EIT 118 KB. 37

แชร์หน้านี้: