ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  • 7 เมษายน 2564
  • อ่าน 230 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน) เข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2564 โดยสามารถเข้าทำแบบวัดการรับรู้ฯ

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 eit 120 KB. 76

แชร์หน้านี้: