ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองเลย

  • 28 มกราคม 2563
  • อ่าน 93 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองเลย ในด้านสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดย วัดเป็นศูนย์กลางร่วมกับชุมชนในตำบลแม่ฮ้อยเงินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาการสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสุขภาพเชิงรุก โดยมีกลุ่มคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและ อสม. รวม 180 คน เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

แชร์หน้านี้: