ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นางกิตอนงค์ ทองพฤกษ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางกิตอนงค์ ทองพฤกษ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

"ธรรมะสอนหนู"

  • 3 กันยายน 2562
  • อ่าน 46 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินและโรงเรียนเทศบาลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับทางวัดแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการ\"ธรรมะสอนหนู\" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกฝนสมาธิ และเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยใช้หลักของธรรม จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562

แชร์หน้านี้: