ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

โครงการให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และขับเคลื่อนมาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี

  • 27 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 153 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน &#10145;จัดโครงการสนับสนุนดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนมาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 3 ชนิด ประจำปีงบประมาณ 2562 &#10145; โดย นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงินกล่าวเปิดโครงการฯ และต้อนรับวิทยากรจากสำนักงาน เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด มาให้ความรู้แก่เกษตรกรในตำบลแม่ฮ้อยเงิน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

แชร์หน้านี้: