ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  • 26 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 132 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิทยากร ๑.นายสมชาย เกตะมะ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่) บรรยายในหัวข้อ \"เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น การตรวจสอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ยังไงให้ถูกต้อง\" ๒.นายรุ่งโรจน์ สุนทร (ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่) บรรยายในหัวข้อ \"การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กรเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น\" ณ ชั้น 2 ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

แชร์หน้านี้: