ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าหนาด บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน

  • 18 กุมภาพันธ์ 2558
  • อ่าน 103 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าหนาด บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยมีปริมาณงานขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาจ้าง จำนวน 880,000.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ.สถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ 14.00-14.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อ รับ/ซื้อ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053-965421 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 87 KB. 47

แชร์หน้านี้: