ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  • 24 ตุลาคม 2557
  • อ่าน 115 ครั้ง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาคการเรียนที่ 2/2557 (1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มีนาคม 2558) และ 1/2558 (18 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558) รวมระยะเวลาจำนวน 177 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 24 คนๆละ 20 บาทต่อวัน รวมเป็นจำนวน 84,960 บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 51

แชร์หน้านี้: