ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปี 2558

  • 24 ตุลาคม 2557
  • อ่าน 104 ครั้ง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมระยะเวลาจำนวน 204 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 26 คนๆละ 20 บาทต่อวัน ต่อมื้อ โดยประมาณเป็นราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวน 106,080 บาท (หนึ่งแสนหกพันแปดสิบบาทถ้วน)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 45

แชร์หน้านี้: