<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
สินค้า OTOP
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
01244 IP:178.159.37.97 viagra online without prescription bpllbfjGau... 0/14 05/12/61
01243 IP:178.159.37.39 generic viagra review bbsxRerymeriybf 0/16 05/12/61
01242 IP:178.159.37.39 generic cialis online nsfdbRerymeriqzp 0/15 03/12/61
01241 IP:46.118.127.109 buy generic viagra RvhInpunklts 0/16 03/12/61
01240 IP:178.159.37.93 viagra oral nxbnuritoBtjceaNok 0/14 03/12/61
01239 IP:46.118.127.109 viagra prescription online snfgdordedyiiy 0/18 01/12/61
01238 IP:178.159.37.93 viagra generic nhglluritoBtjceaNou 0/17 01/12/61
01237 IP:46.119.127.157 viagra sale online ndyzqvzjwreryrh 0/13 01/12/61
01236 IP:178.159.37.39 cialis soft tabs bzbxmxRerymerioih 0/14 30/11/61
01235 IP:178.159.37.93 buy viagra nbnuritoBtjceaNox 0/17 29/11/61
01234 IP:178.159.37.97 viagra patent bnsibfjGauppyelz 0/19 28/11/61
01233 IP:46.118.127.109 what would happen if a girl took viagra nsgsa... 0/20 27/11/61
01232 IP:178.137.82.233 hngdsglombbxh 0/20 27/11/61
01231 IP:178.159.37.93 viagra and alcohol nbnuritoBtjceaNop 0/20 26/11/61
01230 IP:178.159.37.93 generic viagra nxnglluritoBtjceaNoq 0/21 24/11/61
01229 IP:178.137.82.233 sgsglombqdz 0/46 24/11/61
01228 IP:46.119.127.157 cialis online pharmacy ndyzqzjwreryab 0/13 23/11/61
01227 IP:178.159.37.39 order viagra bzmxRerymerisuw 0/20 23/11/61
01226 IP:178.159.37.93 viagra generic nhiknuritoBtjceaNos 0/27 22/11/61
01225 IP:178.159.37.93 viagra online without prescription nxpllurito... 0/29 21/11/61
หน้า:  1 2 3 4 [5] 6 7 8 9

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน