<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
สินค้า OTOP
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
01377 IP:46.119.127.157 zbsbsjarbigme 0/23 13/02/62
01376 IP:178.159.37.97 lisinopril to losartan conversion bsbfjGauppy... 0/20 13/02/62
01375 IP:31.184.238.190 KISS End of The Road tour 0/21 12/02/62
01374 IP:178.159.37.93 lexapro with wellbutrin afbgnburitoBtjceaNow 0/20 12/02/62
01373 IP:46.119.127.157 mnnfbjwreryfv 0/18 12/02/62
01372 IP:46.118.127.109 viagra overdose fngssnaordedyior 0/26 11/02/62
01371 IP:178.159.37.97 what would happen if a girl took viagra bsbfj... 0/27 10/02/62
01370 IP:178.159.37.39 sample viagra ngnfhRerymerirbd 0/23 10/02/62
01369 IP:178.159.37.93 cheap tadalafil afbgburitoBtjceaNom 0/23 09/02/62
01368 IP:46.119.127.157 viagra cheap mnnfbjwreryxi 0/28 08/02/62
01367 IP:178.159.37.97 buy viagra online bsfsgfbfjGauppyhxj 0/22 07/02/62
01366 IP:178.159.37.39 low price viagra nsbfhRerymeriudr 0/20 07/02/62
01365 IP:178.159.37.93 do you need a prescription for cialis abgburi... 0/22 06/02/62
01364 IP:178.159.37.93 viagra wholesale nshwsuritoBtjceaNoo 0/24 05/02/62
01363 IP:178.159.37.97 tadalafil tablets mxsfvImalvalipsa 0/24 05/02/62
01362 IP:46.118.127.109 viagra 50mg xsnfmjInpunkbxb 0/23 05/02/62
01361 IP:46.119.127.157 buy viagra professional mfmynnfbjwreryzh 0/18 04/02/62
01360 IP:178.159.37.97 women viagra bsfgfbfjGauppypad 0/19 04/02/62
01359 IP:178.159.37.39 buy online viagra nsbfRerymeriook 0/18 04/02/62
01358 IP:46.118.127.109 how viagra works fndbgnaordedyryz 0/17 01/02/62
หน้า:  1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน