<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
สินค้า OTOP
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
01354 IP:178.159.37.39 buy cheap cialis nnnbfRerymerimus 0/9 30/01/62
01353 IP:178.159.37.39 tadalafil cialis nshsvdRerymeriwxf 0/8 29/01/62
01352 IP:178.159.37.93 tadalafil 20 mg avdbnguritoBtjceaNoi 0/8 29/01/62
01351 IP:178.159.37.97 generic cialis bsgfbfjGauppycqr 0/7 29/01/62
01350 IP:14.63.193.32 &#49688;&#50896;&#50724;&#545... 0/11 28/01/62
01349 IP:14.63.193.32 &#48164;&#51204;-https://bamwarpage.c... 0/12 28/01/62
01348 IP:14.63.193.32 &#51064;&#52380;&#50724;&#545... 0/10 28/01/62
01347 IP:46.119.127.157 alternative viagra mfbsdnfbjwreryyl 0/10 28/01/62
01346 IP:178.159.37.97 cymbalta for anxiety msfvImalvalinir 0/15 27/01/62
01345 IP:178.159.37.39 lexapro and valium nshsvdRerymeribrx 0/10 26/01/62
01344 IP:178.159.37.97 lexapro suicide bsgfbfjGauppytzb 0/11 26/01/62
01343 IP:31.184.238.190 Download Showbox APP for PC 0/12 25/01/62
01342 IP:178.159.37.93 cymbalta fibro avbnguritoBtjceaNow 0/12 25/01/62
01341 IP:178.159.37.93 cymbalta vs lexapro nscvgsuritoBtjceaNoe 0/10 25/01/62
01340 IP:178.159.37.97 trazodone blood pressure msvaImalvalioho 0/9 24/01/62
01339 IP:46.118.127.109 side effect of lisinopril xsbbhbmjInpunkesk 0/11 23/01/62
01338 IP:178.159.37.39 cialis without prescription nsvdRerymerijkk 0/10 23/01/62
01337 IP:178.159.37.39 generic cialis nnbzgRerymeriika 0/12 23/01/62
01336 IP:46.119.127.157 trazodone depression mfbdnfbjwreryuc 0/14 23/01/62
01335 IP:178.159.37.97 aspirin and lisinopril ksfbgfbfjGauppyczj 0/10 23/01/62
หน้า:  1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน