ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน (ศึกษาประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน)

  • 24 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 51 ครั้ง

ด้วย โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้จัดทำโครงการศึกษาประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการ มีพัฒนาการณ์ที่เหมาะสมตามวัย  กำหนดดำเนินการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2567 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์หน้านี้: