ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง

  • 13 ธันวาคม 2566
  • อ่าน 71 ครั้ง

ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยมีปริมาณงานซ่อมแซมและปรับปรุง ๑๖๓ ตารางเมตร

ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนด กำหนดราคากลางไว้ที่ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 1.21 MB. 43

แชร์หน้านี้: