ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

  • 22 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 8 ครั้ง


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 กฎกระทรวงอำนวยผู้พิการ2548 166 KB. 2
2 กฎกระทรวงอำนวยผู้พิการแก้ไขฉบับที่2 2564 151 KB. 2

แชร์หน้านี้: