ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • 11 เมษายน 2565
  • อ่าน 85 ครั้ง

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยนายสว่าง ตาแสงร้อย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นายวิทยา ตาจันทร์ดี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเฝ้าระวังในช่วง 7 วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายศิระกร เกรัมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย และ นายศรีนวล ไทยตัน กำนันตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และตั้งศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565
เมา ง่วง โทร...ไม่ขับ ปฏิบัติตามกฎจราจร ไป-กลับปลอดภัยตลอดช่วงสงกรานต์นี้

แชร์หน้านี้: